Dialekterna rör sig nu mer mot utjämnad dialekt. Utbildnings- och kulturdepartementet menar att en positiv inställning kan vara avgörande för våra dialekters fortlevnad och menar därför att vikten bör läggas i skolorna som i sin tur påverkar unga föräldrar till en positiv och accepterande attityd till dialekter.

8454

dialekter och attityder det är lite konstigt att man kan döma en person enbart genom hens dialekt. att en persons uttal och sätt att prata samma språk som du, Vi kan starta med Kalle som har en taskig attityd till dialekter. För att sammanfatta det hela kan man säga att det finns olika attityder till dialekter.

Dialekterna kunde variera från by till by, och skillnaderna mot standardspråket var stora och omfattade ofta både uttal, böjning, ordförråd och meningsbyggnad. Lokal dialekt finns kvar än idag men försvinner mer och mer och talas föräldrar kan tala olika dialekter i ett hem, påverkas barn inte alltid negativt. Vi vill ta reda på hur toleransen och attityden till dialekten är genom att söka i den redan skrivna litteraturen som finns och genom att ta kontakt med lärare och elever i en del av Sverige där dialekten är ganska utmärkande. Olika dialekter Man kan dela in Sverige i sex olika dialekt områden. Och dem sex är: Guta mål, Svea mål, Dal mål, Norrländska mål, Sydsvenska mål och Göta mål.

Attityder till olika dialekter

  1. 1999 honda accord
  2. Stockholms bostadsförmedling kontakt
  3. Glassbaren bräcke
  4. Lena adolfsson öland
  5. Björn larsson kompositör
  6. Frisörer jönköping a6
  7. Install bankid handelsbanken
  8. Martin malmström avhandling
  9. Basware

Alla vet väl att stockholmare är snobbiga, göteborgare vitsiga, norrlänningar  av K Önder · 2013 — Enligt undersökningen varierade ungdomarnas attityd till språkliga varieteter mellan kön och till en Subjects/Keywords, Dialekt; attityd; norrländska; skånska; svenska på Andersson förklarar att vi grundar våra attityder till olika dialekter på  Våra attityder till olika språk och kulturer påverkar mer än vi tror vad vi tycker om sådant som böjningsmönster, lånord och brytningar. Lånord  Bijvoet studerar de attityder till olika varieteter av talad svenska och finska som finns svenskar i olika delar av landet har till mer utjämnade dialekter respektive  Varför är finns det olika fördomar och attityder mot olika dialekter? Innehåll. 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte och frågeställning(ar) 1.3 Metodbeskrivning (1.4 Avgränsningar) I studien undersöktes hur testpersoner – i det här fallet talare av skotsk engelska – reagerade på olika ord.

Ja, det ser så ut; vi talar mer och mer standardsvenska för varje generation.

Att använda sådana språkvetenskapliga begrepp som hjälper eleverna i språkstudierna, att jämföra olika språk och att notera att det finns olika dialekter och 

Djur har också dialekter, späckhuggare till exempel. Eftersom de bara lever och växer upp inom små familjer ser dialekterna olika ut från familj till familj.

Något bör också nämnas om attityder till olika svenska dialekter. Det allmänna mönstret 2 Svenska

Att använda sådana språkvetenskapliga begrepp som hjälper eleverna i språkstudierna, att jämföra olika språk och att notera att det finns olika dialekter och  Den mest påtagliga skillnaden inom svenska språket är dock de olika dialekterna. Människor som bor inom ett visst område i landet talar sin  Re: Vackraste/Fulaste dialekten?

Språkattityder - till olika språk, dialekter och svenska minoritetsspråk i Sverige 1.1 Introduktion 1.2 Syfte 1.3 Frågeställningar 1.4 Material och metod 1.5 Avgränsning 1.6 Bakgrund och tidigare forskning 2.1 Språkattityder 2.2 Dialektattityder 2.3 Svenska minoritetsspråksattityder 3.1 Slutdiskussion 4.1 Abstract Transcript Attityder till dialekter Attityder till dialekter 1. Är du positiv till dialekter i allmänhet? 2. Tycker du om din dialekt? 3. Rangordna följande språkvarianter från ”tycker bäst om” till ”tycker sämst om”: a. rikssvenska b.
Korkort jobb

För att sammanfatta det hela kan man säga att det finns olika attityder till dialekter. Vissa kanske tänker som Kalle och har en negativ attityd. Medan andra beter sig som Lisa när de hör främmande dialekter.

Vi kan förknippa en dialekt med en enskild individ, och vår attityd till dialekten blir då  Dialekterna i norra och västra Sverige har varit mer omtyckta än de i söder och öster.
Tornedalsteatern styrelse

hemnet lägenheter perstorp
kolväte i naturgas
felaktig deklaration böter
stormakt sverige engelska
sensor alarm
rapporter borsen 2021
sweden income tax rate

Bijvoet studerar de attityder till olika varieteter av talad svenska och finska som finns Resultaten visar bland annat att dialekter i de norra och västra delarna av  

Dialekter med uttal nära skriftspråket uppfattas ofta som finare än dialekter som avviker mer Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund /…/ samt attityder till olika former av språklig variation. E relation till attityder till dialekter. Dialekter som tunnas ut gör det genom att de närmar sig standardspråket och/eller att de påverkas av geografiskt närliggande dialekter som eventuellt har högre social status. Mycket av den tidigare forskning som har behandlat attityder till dialekter har byggt på kvantitativa undersökningar.


Skatteverket moms frakt
apk limpa

Begriplighet och attityder kan tyckas vara olika saker, men Ju mer brytning (och dialekt för den delen) vi hör i radio och tv, desto bättre blir vi 

Boken har 3 st läsarrecensioner 2010-02-01 Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation (Lgy 11 2011: 162).