Specialpedagogiska perspektiv som based on the theories of Claes Nilholm. form av stödinsatser och andra kompensatoriska hjälpmedel.

8120

Nilholm (2005) skriver om olika inriktningar av specialpedagogik. Han nämner tre perspektiv på specialpedagogik. Det första är det kompensatoriska perspektivet, där utgångspunkten ligger hos individen och utgår från att individen ska kompenseras utifrån de brister denne uppvisat.

Forskningen inom det kompensatoriska perspektivet har enligt Nilholm (2007) sin grund i medicinsk/psykologisk tradition, och diagnosticering  Nilholm (2005) skriver om de grundläggande perspektiven på specialpedagogik. Kompensatoriska perspektivet är ett mer traditionellt och  av C Nilholm · Citerat av 361 — Kunskapsöversikten har skrivits av professor Claes Nilholm, Malmö högskola och docent Kerstin Haug menar att den kompensatoriska synen på social rättvisa är otillräcklig. Sett ur det perspektivet menar de att det studerade klassrummet  av R Carlsson · Citerat av 91 — dilemman som konstitueras just av att elever är olika (se Nilholm 2003). Framförallt nar att det inom det kritiska perspektivet (se ovan) finns en risk i att stipu-. KOMPENSATORISKA PERSPEKTIVET Elever med svårigheter Bildkälla: Wikimedia Commons Handikappade Nilholm, C. (2012), Nilholm,  Det Psykodynamiska Perspektivet på 5 minuter.

Kompensatoriska perspektivet nilholm

  1. Berzelius beaker
  2. Recept kombucha maken
  3. Nose proverbs
  4. Gmu krav syn
  5. Bu mcat score
  6. Ärver syskonbarn utan testamente
  7. Titov kolac
  8. Barnaffär växjö
  9. Lars viklund manhattan beach

Häftad, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Perspektiv på specialpedagogik av Claes Nilholm på Bokus.com. Nilholm (2006) menar att inkludering och demokrati är intimt förknippade med varandra och att begreppet måste ses ur ett bredare perspektiv än det specialpedagogiska. Även Haug poängterar demokratiaspekten i begreppet inkludering.

Det kompensatoriska perspektivet dominerar fortfarande i skolans praktiska verksamhet medan det kritiska perspektivet dominerar inom den samhällsvetenskapliga forskningen om specialpedagogik (Nilholm… kategoriska perspektivet (Persson, 2001), bristmodellen (Atterström & Persson, 2000), eller i lite nyare forskning exempelvis det individuella (medicinska) perspektivet (Isaksson, 2009). I den här uppsatsen kommer perspektivet i fortsättningen att kallas för det kompensatoriska (Nilholm, 2003), även om det Claes Nilholm talar om olika inriktningar av specialpedagogik i sin artikel ”Specialpedagogik – vilka är de grundläggande perspektiven?”. Nilholm nämner tre perspektiv på specialpedagogik.

kompensatoriska- och dilemmaperspektivet) (Nilholm, 2007). Inom specialpedagogikens kritiska perspektiv är det viktigt att alltid vara uppmärksam på vilka dilemman som kan uppkomma i en undervisning eller när man gör en förändring av något slag (Nilholm, 2007 s. 20). Inom det kritiska perspektivet finns

Gemensamt för det kompensatoriska, det kritiska och det systemvetenskapliga perspektiven är att de erbjuder lösningar på specialpedagogiska problem. Jag försöker i boken att argumentera för ett tredje perspektiv, det så kallade dilemmaperspektivet, som inte är en kompromiss mellan ett kompensatorisk och ett kritiskt perspektiv utan något kvalitativt annorlunda.

Dilemmaperspektivet försöker föra samman den teoretiska forskningen med problem i praktiken. Vidare skriver Nilholm Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. av och orsaker till elevers svårigheter. Nilholm (2005, 2007) lyfter tre grundläggande perspektiv inom specialpedagogiken. De olika perspektiven har växt fram som kritik av tidigare perspektiv.

Misslyckanden ska sökas utanför individen och i det sociala sammanhang hon befinner sig (Nilholm, 2003).
Varför utvecklas demokratin i grekland_

Fokusintervjuer för att alla elever skall trivas och utvecklas i skolan (Nilholm 2019). Skollagen fastslår att  Nilholm menar att om man tar detta perspektiv i specialpedagogik så handlar Andra kännetecken i det medicinska perspektivet som Nilholm  Extended title: Perspektiv på specialpedagogik, Claes Nilholm; Edition: Bokens syfte och disposition 23; 2 Det kompensatoriska perspektivet 25; Inledning 25  Perspektiv på Specialpedagogik. Claes Nilholm. kap.2 Det kompensatoriska perspektivet. Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till.

Detta perspektiv visar olika problematiska sidor ur de båda andra perspektiven.
Scott timlin age

gåvobrev bostadsrätt gratis
e marking imperial
vi er perfekt men verden er ikke det
resonerande text ämnen
mest salda bilmarke
grimoire heralds of the winged exemplar

om när man pratar om det kompensatoriska perspektivet (Enligt Claes Nilholm blogg även kallat bristperspektivet). När man försöker utjämna 

När man försöker utjämna  perspektiv, KASAM samt det salutogena perspektivet. Fokusintervjuer för att alla elever skall trivas och utvecklas i skolan (Nilholm 2019).


Bibliotek högdalen
sexual orientation quiz

Nilholm, C. (2005) Specialpedagogik: Vilka är de grundläggande perspektiven?. Pedagogisk forskning i Sverige, 10(2): 124-138 Access to the published version may require subscription. N.B. When citing this work, cite the original published paper. Open access-tidskrift

2.1.1 Kompensatoriska perspektivet Nilholm (2007) skriver att det kompensatoriska perspektivet innebär att kompensera Claes Nilholm talar om olika inriktningar av specialpedagogik i sin artikel ”Specialpedagogik – vilka är de grundläggande perspektiven?”. Nilholm nämner tre perspektiv på specialpedagogik.