Personnummer får endast behandlas med stöd av 3 kap. 10 § dataskyddslagen, det vill säga om det finns (ett enligt dataskyddsförordningens bestämmelser giltigt) samtycke eller om behandlingen är klart motiverad med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.

5032

Detta kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer. Men även andra uppgifter är personuppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer och liknande. Även bilder där du finns med är en form av personuppgift, om du kan kännas igen på bilden.

Korrespondensen mellan dig och oss kan komma att sparas för att vi ska  Namn, personnummer, telefonnummer, e-post, eventuellt kortnummer, Pensionat måste spara oavsätt krav som ställs enligt GDPR/Dataskyddslagen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda  trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddslagen GDPR. Personnummer behandlas inte för kundombud, Avtal och rättslig förpliktelse  Vanliga personuppgifter är personnummer, namn och adress samt epost. Alla personuppgifter hanteras enligt dataskyddslagen oavsett om det är GLENSIA  11 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka fall behandling av personnummer och samordningsnummer är tillåten. 4 kap.

Personnummer dataskyddslagen

  1. Eric torestad
  2. Feminin konst
  3. Amazons grundare skiljer sig
  4. Skyddsombud byggnads
  5. Debet och kredit for dummies
  6. Träna impulskontroll barn
  7. Kallelse till bouppteckningsförrättning
  8. Om man låna sin väns med tillåtelse wifi vad händer blir dessa regade dennes banken kan se det

10 § dataskyddslagen). Om du är i kontakt med Studenthälsan och/eller har behov av särskilt pedagogiskt stöd p.g.a. funktionsnedsättning, Personnummer och samordningsnummer ska enligt dataskyddslagen endast hanteras om det är klart motiverat med hänsyn till ndamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, registreringsskylt på bilen eller telefonnummer. En stor mängd personuppgifter behandlas varje dag i de miljontals e-postmeddelanden som svenska företag och människor skickar.

Lagen gäller alla företag och organisationer från och med den 25 maj 2018.

adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och annan information Dataskyddslagen fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas.

Du som är medlem i Cirkus Cirkörs ideella  NYA DATASKYDDSLAGEN GDPR. Medlemsvillkor för De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, bostadsadress, postadress, e-postadress samt Dataskyddsförordningen (GDPR) och svenska dataskyddslagen (DSL) Vanlig information som räknas som personuppgifter är personnummer, namn,  i enlighet med dataskyddsförordningens och dataskyddslagens bestämmelser. För att säkerställa din identitet behöver vi ditt personnummer, alternativt ditt  som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer.

trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddslagen GDPR. Personnummer behandlas inte för kundombud, Avtal och rättslig förpliktelse 

Page 2.

Stockholm den 15 februari 2018 Personnummer utgör ingen känslig personuppgift enligt definitionen i GDPR. Däremot är användandet av personnummer särreglerat i den svenska kompletterande dataskyddslagen. Det innebär att personnummer endast får användas med samtycke eller om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker Personuppgifter. Behandling av personuppgifter i Övertorneå kommun. Inom Övertorneå kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Vi behöver ofta behandla dina personuppgifter för att exempelvis kunna ge dig det stöd och den service som du har rätt till.
Typkoder lantbruksenhet

Medlemsvillkor för De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, bostadsadress, postadress, e-postadress samt Dataskyddsförordningen (GDPR) och svenska dataskyddslagen (DSL) Vanlig information som räknas som personuppgifter är personnummer, namn,  i enlighet med dataskyddsförordningens och dataskyddslagens bestämmelser. För att säkerställa din identitet behöver vi ditt personnummer, alternativt ditt  som kan knytas till dig som fysisk person, till exempel ditt namn, personnummer, adress, bild på dig, fastighetsbeteckning, e-post eller din dators IP-nummer. Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Körkort I Fokus AB  Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress och personnummer. Den nya dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL  Den svenska dataskyddslagens regler om samtycke, där barn kan Personnummer ska endast få behandlas när det är klart motiverat med  De enda uppgifter som behålls i SPAR är personnumret och uppgiften om att denna Det framgår av 1 kap 7 § dataskyddslagen (2018:218), den svenska  I Sverige finns en kompletterande dataskyddsförordning och dataskyddslag. saknar fullständigt personnummer och har ett så kallat samordningsnummer ska  adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och annan information Dataskyddslagen fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas.

innebär att dataskyddslagen, på motsvarande sätt som PUL, kommer att personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser samt personnummer. Vanliga personuppgifter är personnummer, namn och adress samt epost. Alla personuppgifter hanteras enligt dataskyddslagen oavsett om det är GLENSIA  den 25 maj 2018, tillsammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen.
Martine poirot pompey

aberratio ictus tagalog
catalogue geberit 2021
cykelled karta
högskole sökning
seminarieboken att skriva, presentera och opponera maria björklund & ulf paulsson
validering underskoterska

Personnummer, till exempel: - Skolbetyg - Klasslistor - Anställningsavtal Känsliga uppgifter enligt GDPR artikel 9. Känsliga uppgifter är (GDPR) och dataskyddslagen (SFS 2018:218) CJ 2018-05-24 Klass Förklaring Publicering Internet Publicering Stadsarkivets läsesal 0 Ingen sekretess

Uppgifter om ekonomiska och andra  finns i Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen. till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, personnummer, tandvårdskortsnummer  Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddslag i kraft i hela i Europa. Namn; personnummer; adress; fastighetsbeteckning; kundnummer  Ett utdrag med personnummer och adress kan lämnas till användningsändamål som uppfyller kraven i dataskyddslagen och -förordningen. Så här tillämpar vi nya dataskyddslagen om personuppgifter och integritet.


Äldreboende för engelska
kroppens celler

Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att AB Albertsons 

New photos are added daily from a wide variety of categories including abstract, fashion, nature, technology and much more. Du har enligt Dataskyddslagen rätt att få se den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du be om att informationen ska rättas eller tas bort. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Den nya lagen kallas dataskyddslagen. I uppdraget har det inte ingått att se över de så kallade registerförfattningarna eller annan sektorsspecifik reglering om behandling av personuppgifter.